Hot News :
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววัฒนา แสนจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 0xx-xxxxxxx

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาววัฒนา แสนจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 


พนักงานจ้างภารกิจ

นางสาววรนิษฐ์ แสนสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


พนักงานจ้างทั่วไป

นายอชิรภัทร์ ศรีกุดเรือ

พนักงานขับรถขยะ

นายบุญตา แสนสุข

คนงานประจำรถขยะ

นายสว่าง ศรีชมพู

คนงานประจำรถขยะ

นายยุทธนา จันละบุตร

คนงานประจำรถขยะ

นางสาวกรกมล ส่งศรี

คนงานทั่วไป

นายปฏิกรณ์ นิลไชย

คนงานทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ