Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนิภาพร อุ่นคำ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ
มือถือ 064-8966044

ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางนิภาพร อุ่นคำ

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 064-8966044

นางสาวนิภาพร อุ่นคำ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 064-8966044

นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพ็ชร์

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 062-5651792

นางสาวสุภาวลี ไวยศักดิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 062-8348956

นางสาวละมุล เศษสุวรรณ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 083-7257910

นางสาววัฒนา แสนจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มือถือ 097-1616993

นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพ็ชร์

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
มือถือ 062-5651792

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ