Hot News :

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

      องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำ การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วมโครงการตลาดนัดสีเขียว ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน กลุ่มที่ 3 สะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลค้อเหนือ/โพธิ์ใหญ่ อำเภอเมือง/พนมไพร จังหวัดยโสธร/ร้อยเอ็ด จากสำนักสำรวจออกแบบ กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

      องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับบุคคลภายนอกในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ