Hot News :
กองการศึกษา

นางสาวสุภาวลี ไวยศักดิ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 062-8348956

 


พนักงานส่วนตำบล

นางกมลวรรณ ดีวัน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


ข้าราชการครู

นางวีรยา มูลมิผล

ครู คศ.2 ศพด.ค้อเหนือ ค้อใต้

นางจันทร์เพ็ญ โพธิมา

ครู คศ.2 ศพด.ดอนกลาง

นางรุ่งนภา ภูสมศรี

ครู คศ.2 ศพด.ดอนยาง

นางเสน่ห์จิต พรหมอินทร์

ครู คศ. 2 ศพด.กลอย

นางสาวสมจันทร์ สายงาม

ครู คศ.2 ศพด.คำน้ำสร้าง

 


พนักงานจ้างภารกิจ

นางสาวนัดดา สมภูมิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุพาพร ไตรพันธ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางแพร์ จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรากรณ์ ศิริโสม

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวราตรี อุตอามาตย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเสาวณีย์ พละมาตย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฉวี ศรีชมภู

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพยอม กองคำ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวบุษยา ยาตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวปิยาพร โคตรพงษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนรินทร์ทิพย์ มูลมิผล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางน้ำค้าง ปิงเมือง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ