Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรม Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ อดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสถานที่ราชการให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

[ 11-07-2566 ] Hits:64

กิจกรรม "นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ 1 ตำบล 1 วัด 1 คลังยาและอาหาร"

  นายประพันธ์ อดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม "นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ 1 ตำบล 1 วัด 1 คลังยาและอาหาร" ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ วัดค้อเหนือ บ้านค้อเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลค้อเหนือ...

[ 07-07-2566 ] Hits:62

กิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวทางพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ)

  นายประพันธ์ อดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวทางพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านกล้วย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

[ 06-07-2566 ] Hits:70

นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลค้อเหนือ (กองทุนวันละ 1 บาท) ได้มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิตให้แก่ญาติผู้เสียเสียชีวิต

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลค้อเหนือ (กองทุนวันละ 1 บาท) ได้มอบเงินสวัสดิการเสียชีวิต ให้แก่ญาติ นายบุญตา กุลชฤทธิ์ สมาชิกกองทุนฯ หมู่ 15 จำนวนเงิน 12,000 บาท และ สวัสดิการนอนรักษาพยาบาล นส.หนึ่งฤดี กันหา สมาชิกกองทุนฯ หมู่ 2 จำนวนเงิน 500 บาท ณ...

[ 28-06-2566 ] Hits:140

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดพระธาตุคำบุ (วัดพระธาตุเก่า)

      "พระธาตุคำบุ วัดพระธาตุเก่า ตำนานแห่งล้านช้าง ที่ยโสธร" พระธาตุคำบุ หรือภาษาอีสาน เรียกว่า "พระธาตุคำบู๋" ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุเก่า หรือ วัดพระธาตุคำบุ ริมฝั่งลำน้ำชี ระหว่างบ้านดอนกลาง ตำบลค้อนเหนือ กับบ้านหัวคำ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร {youtube}R-XJX661v_Q{/youtube}       มีตำนานเล่าว่าพระโอรสองค์ที่ 3 ของนครล้านช้าง ได้ออกเดินป่าเพื่อหาภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์สร้างเมือง เดินทางมาถึงบริเวณริมฝั่งลำน้ำชีดังกล่าวจึงสร้างวัดและสร้าง พระธาตุขึ้นโดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกลางเศียรจึงเรียกว่า "พระธาตุโลกกบาล" ต่อมาชาวบ้านพบทองคำผุดขึ้นมากลางเนินดินบริเวณพระธาตุ จึงเรียกว่า พระธาตุคำบุ {gallery}travel-1{/gallery}

[ 05-07-2566 ] Hits:935

พนังกั้นน้ำ แม่น้ำชี (บ้านดอนกลอย)

      "พนังกั้นน้ำ แม่น้ำชี ที่ยโสธร" ตั้งอยู่ในบริเวณริมฝั่งลำน้ำชี ท่าวัดบ้านดอนกลอย ตำบลค้อนเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2563

[ 05-07-2566 ] Hits:80

ผ้าฝ้าย (บ้านดอนยาง)

      "ผ้าฝ้าย (บ้านดอนยาง) ที่ยโสธร" ผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ จากกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อนเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ฝีมือปราณีต {gallery}tik-2{/gallery}

[ 05-07-2566 ] Hits:53

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ