Hot News :
คณะผู้บริหาร

นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 081-0754047

นายภาณุเดช ยอดสวาสดิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 087-2448914

นายสมเพ็ช สมนึก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 061-5084512

นายวรวิช พิลาวุฒิ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 093-5347299

นางสาวนิภาพร อุ่นคำ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 064-8966044

นางสาวนิภาพร อุ่นคำ

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 064-8966044

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ